FAQHoutkonstruktielijmen

Wat is het verschil tussen Bison Kit® en Bison Tix®?

Bison Kit® is vloeibaar en Bison Tix® is tixotroop (boterachtig). Daarnaast heeft de Bison Kit® 10-40 min) een langere opentijd dan Bison Tix® (10-25 minuten). 

Met name voor verticale toepassingen is de Bison Tix® uitermate geschikt. Tijdens het opbrengen zal de contactlijm niet druipen.

Indien meer tijd nodig is om grotere oppervlakken in te smeren met lijm, dan biedt de Bison Kit® het voordeel dat deze een lange open tijd heeft. Met deze lijm is het mogelijk om zelfs na 40 minuten de delen nog samen te voegen.

Welke lijm gebruik ik voor het watervast verlijmen van hout?

Gebruik hier altijd een D4 lijm voor. Dit kan zijn een witte houtlijm (KM45), Polyurethaanlijm (Konstruktie Bruislijm) of de TIFA-Tix® kozijnlijm.

Witte houtlijm is niet spleetvullend. Gebruik deze lijm dan ook enkel als de verbinding goed passend is (spleet < 0.1 mm). Na samenvoegen van de delen dient de verbinding geklemd of geperst te worden.

Konstruktie Bruislijmen zijn beperkt spleetvullend (spleet < 0.4 mm)

Ik wil 2 delen hout verlijmen. De spleet is ca. 1 mm, kan ik dat doen met Konstruktie Bruislijm?

Konstruktie Bruislijm bruist zeker op, maar dit gaat ten koste van de sterkte van de verbinding. Want waar lucht zit, zit geen lijm. Om deze verbinding toch te kunnen lijmen dient er een 2-komponentenlijm te worden toegepast. Dit is de Konstruktielijm Super.

Ik heb de Bison Konstruktielijm Super op het oog gemengd. Na een week is deze nog niet uitgehard.

Bij een 2-komponentenlijm is het altijd belangrijk om de mengverhouding te wegen op een weegschaal.

Na verlijming van HPL op multiplex met contactlijm ontstaan na enige tijd blazen. Hoe komt dit?

Blaasvorming is het gevolg van insluiting van condens. Dit condens slaat op de lijmlaag tijdens het verdampen van het oplosmiddel. Door dit verdampen daalt de temperatuur op het lijmoppervlak. Dit condens verdwijnt als de temperatuur weer op omgeving temperatuur is gekomen (> 10 min.).

Voorkom dus blaasvorming door: materialen en lijm toe te passen tussen 18-20 °C, bij luchtvochtigheid < 65% en een minimale afdamptijd van 10 minuten.

Met name op vochtige dagen treedt blaasvorming op. Wacht in deze gevallen tot de maximale opentijd van de gebruikte contactlijm.

Na verlijming van HPL op multiplex met contactlijm laat deze na 24 uur los. Hoe komt dit?

zeer belangrijk bij een goede hechting is het volledig dubbelzijdig aanbrengen van de lijm en het aanrollen van beide delen binnen de opentijd. Onvoldoende aanrollen resulteert in onvoldoende contact van beide materialen.

Gebruik beslist een aandrukrol die specifiek voor contactlijm geschikt is.

Montagelijmen

Het vriest en we moeten nu buiten isolatieplaten lijmen met Poly Max® High Tack. Wat nu?

De tekst op de verpakking volgen en absoluut niet onder de 5 graden verwerken.

Poly Max® hardt uit onder invloed van vocht. Dit is een chemische reactie. Bij lage temperaturen is de absolute luchtvochtigheid laag en verlopen reacties zeer traag.  

Welke lijm heb ik nodig voor het verlijmen van rubbermatten op een betonnen of houten ondergrond?

Voor deze toepassing is een 2 komponentenlijm Polyurethaanlijm het meest geschikt. Dit is de Bison Prof Polyurethaanlijm.

Met name rubbermatten zijn zeer lastig te verlijmen. Hoe stugger de matten zijn, des te beter zijn ze te verlijmen. Polyurethaan geeft in tegenstelling tot andere lijmen een goede hechting op dit materiaal.

Deze lijm bestaat uit  hars en harder componenten. Deze 2 dienen volgens de gebruiksaanwijzing met een weegschaal te worden afgewogen.

Na grondig mengen dient de lijm met een lijmkam te worden opgebracht.

Welke montagelijm gebruik ik voor het verlijmen van Polystyreenschuimplaten op metaal/ beton buiten?

Voor deze toepassing kunt u Poly Max® High Tack gebruiken. Deze lijm tast geen enkele ondergrond aan en is water bestendig.

Let er wel op dat de lijm in verticale strepen wordt opgebracht. Poly Max heeft vocht nodig om uit te harden. Dit vocht dient uit de omgevingslucht te komen. Door het opbrengen van verticale strepen wordt altijd ventilatie verkregen.

Europese Bouwproducten Regelgeving

Wat houdt de Europese Bouwproducten Regelgeving (CPR) No 305/2011 in?

Deze Regelgeving (CPR), is van kracht vanaf 1 juli 2013 en legt de minimale  eisen vast voor bouwproducten op het gebied van o.a. veiligheid, brandwerendheid en mechanische sterkte. Indien er een geharmoniseerde Europese norm beschikbaar is voor een productgroep, is het een plicht om aan te tonen dat er voldaan wordt aan de specifieke CE eisen en het product  te voorzien van het CE logo. Daarnaast moet er een prestatieverklaring (DoP) beschikbaar zijn, waarin beschreven is hoe producten getest zijn en welke prestaties er met het product behaald worden. PVC lijmen, tegellijmen, chemisch anker (niet beschikbaar onder het Bison Professional merk) en vanaf 2014 afdichtingskitten vallen onder deze Europese Bouwproducten Richtlijn.

Welke productgroepen vallen onder de Europese Bouwproducten Regelgeving (CPR) No 305/2011?

PVC lijmen, tegellijmen en chemisch ankers vallen onder deze Europese Bouwproducten Richtlijn. Deze productgroepen zijn niet beschikbaar onder het Bison Professional merk. Vanaf 1 juli 2014 vallen afdichtingskitten onder deze CPR.

Vanaf wanneer is de Europese Bouwproducten Regelgeving (CPR) No 305/2011 van kracht?

De CPR op PVC lijmen, tegellijmen en chemisch ankers (niet beschikbaar onder het Bison Professional merk) is van kracht sinds 1 juli 2013. Afdichtingskitten vallen vanaf 1 juli 2014 onder deze CPR.

Wat is een DoP?

Een DoP is een Declaration of Performance, een prestatieverklaring. Hierin wordt beschreven hoe een product getest is en welke prestaties er met het product behaald worden.

Waar vind ik een DoP voor mijn product?

Een DoP is te vinden bij de productinformatie op de producten waarop CRP van kracht is. Mocht de DoP van het door u gewenste product niet beschikbaar zijn, dan kunt u dit via het contactformulier aanvragen.

Waar kan ik terecht met aanvullende vragen?

Middels het contactformulier kunt u uw vragen stellen. U krijgt binnen 2 werkdagen antwoord. U kunt tevens tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen.

Bison Professional gebruikt cookies.

Accepteren Sluiten
Klik hier voor meer info.