Toelichting keurenkomo-keurmerk

KOMO

KOMO is een keurmerk dat wordt beheerd door Stichting Bouwkwaliteit. Deze organisatie stelt de eisen aan certificatie van producten, systemen, processen en diensten in de bouw. Producten met KOMO keur geven hierdoor de zekerheid dat ze voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Maar ook aan de hedendaagse kwaliteitseisen. Met KOMO kunnen bouwers dus probleemloos en vooral direct aan de slag. Een opdrachtgever, ontwerper of aannemer vermijdt door gebruik van KOMO gekeurd materiaal risico’s en weet dat het góed zit. Zónder KOMO keur moet telkens opnieuw worden aangetoond dat de kwaliteit voldoet, terwijl die kostbare tijd en inspanning veel beter besteed kan worden. KOMO wordt soms wel eens vergeleken met CE. Onterecht. CE is alleen een instrument waarmee wordt aangetoond dat aan Europese testen wordt voldaan. Het zegt niets over bouwprestaties en is vaak een verklaring van de fabrikant zelf. De KOMO-certificatie gebeurt echter altijd door een onafhankelijke derde. Zo is men verzekerd van een betrouwbaar en kwalitatief product. En dat is iets waar de vakman op kan bouwen.

Verschillende Bison Professional producten voldoen aan beoordelingsrichtlijnen (BRL's) onder KOMO. Het gaat om de volgende BRL's:

BRL 0819: Nationale beoordelingsrichtlijn voor het verbindingstechnieken voor houten gevelelementen voor niet dragende  toepassingen. Een verbindingstechniek bestaat uit een verbindingsmiddel met de daarbij behorende verwerkingsvoorschriften. Het betreft verbindingen tussen (tussen) stijlen en (tussen) dorpels van kozijnen.

Product dat voldoet aan deze BRL 0819 is: 

BRL 3107: Nationale beoordelingsrichtlijn voor montagelijmen. Een montagelijm (in de praktijk ook vaak ‘montagekit’ genoemd) zoals bedoeld in deze Beoordelingsrichtlijn wordt toegepast om diverse materialen snel en eenvoudig, eventueel onzichtbaar, te bevestigen op een ondergrond van bijvoorbeeld hout, beton, steen, metaal of kunststof. Het bevestigen geschiedt zonder persen of klemmen

Producten die voldoen aan BRL 3107 zijn:

BRL2339:  Nationale beoordelingsrichtlijn voor lijmen voor niet-dragende toepassingen.

Producten die voldoen aan BRL 2339, voor exterieur toepassingen en geveltimmerwerk, zijn:

Producten die voldoen aan BRL 2339, voor interieur toepassingen, zijn:

BRL 0814: “Filmvormende coatings voor toepassing op hout”

Product dat voldoet aan deze BRL 0814 is: 


Beoordelingsgrondslag "Afdichtmiddelen voor de timmerindustrie' conform BRL 0801
:

Product dat hieraan voldoet is:


 Klik hier voor meer informatie over KOMO.

Bison Professional gebruikt cookies.

Accepteren Sluiten
Klik hier voor meer info.