ATG

Keurmerk

De vrijwillige technische goedkeuring (ATG) geeft technisch advies, inclusief een beschrijving en de technische kenmerken. Een ATG is een gunstige beoordeling van één specifiek bouwproduct van één fabrikant voor een specifieke toepassing. Het moet de gebruiker in staat stellen de conformiteit van de op de bouwplaats geleverde producten met de bestaande goedkeuring te controleren. ATG's worden geleverd voor producten waarvoor geen productnormen bestaan. Het gaat dus vooral om systemen, innovatieve producten en producten die uit meerdere componenten bestaan. Een ATG wordt in principe afgeleverd op basis van een keuringsrichtlijn. Dergelijke begeleiding wordt opgesteld door experts van de Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (UBAtc) en vormt een beoordelingsbasis voor bouwproducten.

Daarbovenop vindt meestal certificering plaats, wat inhoudt dat de WOOD.BE / BCCA met een vastgestelde frequentie extern toezicht houdt op de conformiteit van de productie met de gepubliceerde goedkeuring. Deze toetsing of toetsing wordt beschreven in een verdrag dat wordt opgesteld bij de verlening van de ATG. Deze overeenkomst geeft aan hoe de fabrikant zijn eigen controle op de productie organiseert en welke externe testen worden uitgevoerd.

Terug naar overzicht