Veelgestelde vragen

Hier vind je de meest gestelde vragen per onderwerp.

Lijmen en monteren

Klopt het dat ik lijm in de koelkast kan bewaren?

Ja, juist omdat lijm niet uithardt rond de 5 graden, is het raadzaam om kleine tubes en flacons in een (boterham)zakje in de koelkast te bewaren. In de diepvriezer is niet altijd aan te bevelen, omdat sommige lijmsoorten water bevatten.

Bestaat er een lijm voor de materialen: PP, PE, PA of PFTE?

Nee, deze kunststofsoorten laten zich niet verlijmen. Zij worden meestal industrieel door hoge verhitting met elkaar versmolten.

PP = Polypropyleen
PE = Polyethyleen
PA = Polyamide=Nylon
PTFE= Polytetrafluoretheen

Wat zijn ‘poreuze materialen’?

Poreuze materialen kunnen vocht opnemen. Sommige lijmen of kitten bevatten vocht. Wanneer dit soort lijmen of kitten gebruikt worden, moet altijd één van de te verlijmen materialen poreus zijn.

Voorbeelden poreuze materialen: gipsplaat, onbehandeld hout, beton en baksteen, papier, karton, cement, etc.

Voorbeelden niet-poreuze materialen: Behandeld (gegrond of geverfd) hout, beton, baksteen, plaatmateriaal (MDF, multiplex en triplex), hard en zacht kunststof, piepschuim (tempex, EPS, XPS), metaal, glas, etc.

 

Waarmee kan ik lijmvlekken en -resten verwijderen?

De meeste lijmsoorten kunnen, zolang zij nog nat zijn, worden verwijderd met aceton. Witte houtlijm en behanglijm met water.

Zodra de lijmresten hard zijn geworden, kunnen zij over het algemeen alleen nog ‘mechanisch’ worden verwijderd, door de resten weg te steken, schrapen, schuren, etc.

Wet- en regelgeving

Wat houdt de Europese Bouwproducten Regelgeving (CPR) No 305/2011 in?

Deze Regelgeving (CPR), is van kracht vanaf 1 juli 2013 en legt de minimale  eisen vast voor bouwproducten op het gebied van o.a. veiligheid, brandwerendheid en mechanische sterkte . Indien er een geharmoniseerde Europese norm beschikbaar is voor een productgroep, is het een plicht om aan te tonen dat er voldaan wordt aan de specifieke CE eisen en het product  te voorzien van het CE logo. 

Daarnaast moet er een prestatieverklaring  (DoP) beschikbaar zijn, waarin beschreven is hoe producten getest zijn en welke prestaties er met het product behaald worden. PVC lijmen, tegellijmen, chemisch anker en vanaf 2014 afdichtingskitten vallen onder deze Europese Bouwproducten Richtlijn.  De bijbehorende  prestatieverklaringen (DoP’s) zijn beschikbaar bij het desbetreffende product.

Welke productgroepen vallen onder de Europese Bouwproducten Regelgeving (CPR) No 305/2011?

PVC lijmen, tegellijmen en chemisch ankers vallen onder deze Europese Bouwproducten Richtlijn. Vanaf 1 juli 2014 vallen ook afdichtingskitten onder deze CPR.

Vanaf wanneer is de Europese Bouwproducten Regelgeving (CPR) No 305/2011 van kracht?

De CPR op PVC lijmen, tegellijmen en chemisch ankers is van kracht sinds 1 juli 2013. Afdichtingskitten sinds 1 juli 2014.

Wat is een DoP?

Een DoP is een Declaration of Performance, een prestatieverklaring. Hierin wordt beschreven hoe een product getest is en welke prestaties er met het product behaald worden.

Waar vind ik een DoP voor mijn product?

Een DoP is te vinden bij de productinformatie op de producten waarop CRP van kracht is. Mocht je vragen hebben, dan kun je die via het contactformulier stellen.

Waar kan ik terecht met aanvullende vragen?

Middels het contactformulier kun je vragen stellen. Je krijgt binnen 2 werkdagen antwoord. Je kunt tevens tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen.

Reach

Wat is REACH?

REACH is een nieuwe Europese verordening die betrekking heeft op de productie, import en gebruik van chemische stoffen als zodanig of aanwezig in preparaten. De afkorting staat voor Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. De kern van REACH is dat een bedrijf in principe van alle stoffen die het levert de risico's moet kennen en maatregelen moet benoemen om die risico's te beheersen. Met de invoering van REACH verschuift de verantwoordelijkheid voor een adequate risicobeheersing van chemische stoffen van de overheid naar het bedrijfsleven.

Wat is het doel van REACH?

Het doel van REACH is bij de productie en het gebruik van chemische stoffen een hoog veiligheidsniveau te waarborgen voor mens en milieu. Door REACH zal meer informatie beschikbaar komen over gebruikte stoffen. De communicatie over deze stoffen zal hierdoor in de keten van producent tot en met eindgebruiker en visa versa verbeterd worden.

Om welke verplichtingen gaat het?

Fabrikanten, distributeurs en importeurs hebben de verplichting om stoffen te registreren met een uitgebreide set van gegevens over de veiligheid voor mens en milieu. Er gelden verschillende termijnen en verschillende eisen voor de diepgang van de gegevens. Dit is afhankelijk van onder andere het volume en de schadelijke eigenschappen van de stof. Informatie over en de beheersbaarheid van risico’s moet tussen bedrijven in de keten worden doorgegeven. Ter voorbereiding van de Registratie dienen gebruikers van stoffen (ook zoals die in lijmen, kitten, coatings, soldeervloeimiddelen, smeermiddelen e.d. zitten) informatie over het gebruik door te geven aan hun leveranciers. Voor de meest zorgwekkende chemische stoffen wordt een verbod ingevoerd, waarbij de EU onder strenge voorwaarden Authorisatie voor productie en gebruik kan verlenen.

Wat is de planning?

De REACH wetgeving is per 1 juli 2007 van kracht. Voor 1 december 2008 moesten alle stoffen bij het REACH registratiebureau in Finland aangemeld worden. Per 1 december 2010 zijn van de meest gevaarlijke stoffen de risico’s bekend. Per 1 juni 2018 moet REACH voor alle stoffen geïmplementeerd zijn.

Wat betekent REACH voor jou als klant?

In de toekomst krijgt u producten waarvan ook voor uw toepassing alle gezondheids- en milieurisico’s helderder gedocumenteerd zijn. Omdat veel toepassingen dezelfde zijn zal onze industrietak een aantal zogenaamde “generic exposure (blootstellings) scenario’s” opstellen en deze doorgeven aan de grondstoffenleveranciers. Zodra deze opgesteld zijn, zullen wij vragen of een dergelijk scenario ook bij u van toepassing is. Bison zal aan haar grondstoffenleveranciers vragen de gebruikte stoffen te registreren en indien nodig te testen voor de wijze waarop bij u onze producten worden gebruikt. Het eindresultaat van het totale proces zal een betere bescherming van het milieu en een gezonder werk- en leefklimaat zijn.

Zijn er ook nadelen?

Ja! Vanwege de hoge onderzoekskosten en/of de hoge risico’s bestaat de kans dat stoffen uit de markt worden genomen. Dit zou effecten kunnen hebben voor de verkrijgbaarheid van onze producten.

Wat doet Bison Prof om de verkrijgbaarheid van producten te waarborgen?

Bison is gestart met het maken van een risicoanalyse. Hierbij kijken we op basis van de wetenschap die we nu hebben naar:

  • De gevarenklasse van de stof.
  • De uniekheid van de stof voor onze producten.
  • De kans dat deze mogelijk niet geregistreerd gaat worden, respectievelijk uit de markt zal worden genomen.

Deze analyse zullen we gebruiken om U op tijd een alternatief te kunnen aanbieden.

Waar kun je meer informatie over REACH verkrijgen?

Klik hier voor meer informatie over REACH.

Wij hopen je voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. 

Om al je vragen adequaat te kunnen beantwoorden en je goed te kunnen adviseren, heeft Bison Prof een REACH projectgroep opgericht. Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet en Neem contact op met Bison Prof! Wij zullen ons uiterste best doen je van de juiste informatie te voorzien.